El avance del fracking en Argentina

[Contrainfos Latele] Barcelona, 24/05/2018. Entrevista a Fernando, investigador de l’Observatorio Petrolero Sur d’Argentina, present al Gastivist Tour, campanya internacional contra el model gasífer, ens introdueix sobre l’avanç de la fractura hidràulica a la Patagònia argentina.

Amara